TBV magazine nr. 1, 2023

  Werkende vrouwen in de overgang | Vangnetters met psychische klachten | Gehoorschade blijft actueel | Dubbelinterview Chantal Gielen en Herman Kroneman

  Leiderschap als fundament

  Medisch leiderschap is noodzakelijker dan ooit. Wij hebben een sleutelrol te vervullen bij het inrichten van toekomstbestendige zorg voor arbeid en gezondheid. Dat is heel concreet met de recent ingestelde Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel. Haar opdracht: een stelsel dat uitvoerbaar, betaalbaar en uitlegbaar is. Ik voeg passende arbeidsgerichte zorg daar graag aan toe.

  Vitaliteitsstudie

  Covid-19 heeft ons eraan herinnerd dat immuniteit en vitaliteit essentieel zijn voor gezonde en productieve medewerkers. In een gezamenlijke studie hebben DSM Nederland, Zilveren Kruis en Just2BFit onderzocht hoe een vitaliteitsprogramma #Boostyourimmunity - gericht op verbetering van immuniteit en vitaliteit door middel van gezonde leefstijl, voedingstraining en voedingssupplementen - algemene en specifieke parameters beïnvloedt.

  Mentaal weerbaar

  De wegwijzer Burn-out en mentale weerbaarheid geeft een overzicht van persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke factoren die bijdragen aan een burn-out en ook welke ertegen beschermen.

  Onderzoek nutteloos?

  Als uit onderzoek blijkt dat een specifieke chemotherapie een betere vijfjaarsoverleving heeft dan de gebruikelijke therapie, dan past een oncoloog deze toe. Als uit onderzoek blijkt dat een bepaalde operatietechniek minder complicaties geeft, dan zullen de meeste chirurgen deze gebruiken. Als uit onderzoek blijkt dat een vragenlijst naar ervaren belemmeringen zowel de cliënt als de verzekeringsarts helpt bij de beoordeling dan wordt die vragenlijst snel ingezet. Toch?

  Late effecten

  Werkenden die in het verleden met een kankerdiagnose werden geconfronteerd, kunnen te maken krijgen met late effecten van de behandelingen, zoals lichamelijke klachten, vermoeidheid of cognitieve problemen. Ingrid Boelhouwer onderzocht in haar promotieonderzoek Werk na kanker in hoeverre deze late effecten samenhangen met het functioneren in werk.

  Moment van stilte

  Op 21 oktober ontving de NVAB het droevige bericht dat Rocco Kloots was overleden. Rocco was bestuurslid, erelid en actief in de Commissie Wet- en Regelgeving.

  VG-dagen 2022

  De Verzekeringsgeneeskundige Dagen van november 2022: een mijlpaal, omdat het maximum aantal haalbare deelnemers bereikt werd. Enkele kernboodschappen worden hieronder beschreven.

  Werkende vrouwen in de overgang

  Steeds meer vrouwen van 45 jaar en ouder werken. Vanaf deze leeftijd raken zij over het algemeen in de overgang en kunnen zij langdurig klachten ervaren. Deze hebben mogelijk invloed op het functioneren in het werk. Dit onderzoek onderzocht daarom het verband tussen overgangsklachten en werkuitkomsten.

  IPS-methode in Nederland

  Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een bewezen effectieve methode om mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) aan betaald werk te helpen. Het blijkt echter gecompliceerd om IPS te implementeren in de praktijk.

  Psychische stoornis

  Mensen met een psychische stoornis zijn drie tot zeven keer vaker werkloos. Het hebben van werk is echter geassocieerd met een betere gezondheid en daarom een belangrijke interventie bij het herstel van een psychische stoornis.

  Een nieuw MAOC…

  Alexandrov en Spanjer zwengelen in TBV 6 2022 een discussie aan over de invulling van het MAOC. De juiste interpretatie van het MAOC wordt opgevoerd als probleem dat moet worden opgelost. Bestaande richtlijnen zouden niet volstaan. Dus moet de politiek de polisvoorwaarden verduidelijken.

  Arbeidsgerichte zorg bijnierziekte

  Meer aandacht voor arbeid binnen de zorg, dat is het uitgangspunt van de KNMG-visie Zorg die werkt, ook wel arbeidsgerichte zorg genoemd (KNMG, 2017). In de praktijk krijgt dit echter mondjesmaat vorm. De zorg in het ziekenhuis richt zich over het algemeen nog vooral op het diagnosticeren en behandelen van ziekte en minder op het functioneren van mensen in het dagelijkse leven.

  Untire-app tijdens re-integratie

  Kankerpatiënten ervaren moeilijkheden bij de terugkeer naar het werk als gevolg van de kanker en de behandeling daarvan.1 De Untire-app blijkt volgens een RCT-studie een effectief zelfmanagementprogramma.

  Vangnetters met psychische klachten

  Zo'n 40 procent van de vangnetters* ervaart psychische klachten.1 Vergeleken met werknemers in loondienst hebben vangnetters een langere verzuimduur.2 De houdingen en opvattingen van vangnetters ten aanzien van werkhervatting zijn voorspellend voor de verzuimduur en werkhervatting.3

  ‘Verzekeringsarts neem de regie, dit is je kans!’

  Verzekeringsarts Chantal Gielen is per oktober vorig jaar benoemd tot medisch adviseur bij UWV SMZ. Ze volgt in die functie Herman Kroneman op die met pensioen gaat. In een dubbelinterview geven zij hun visie op de toekomst van de verzekeringsgeneeskunde binnen UWV. Een toekomst waarin de verzekeringsarts een regierol heeft, re-integratie centraal staat en de claimbeoordeling faciliterend is aan terugkeer naar werk.

  Werkhervatting na THP en TKP

  In de praktijk is er nauwelijks contact tussen de orthopedisch chirurg en bedrijfsarts tijdens de begeleiding van het werkhervattingstraject van patiënten met een totale heup- of knieprothese (THP en TKP). Als dat contact er wel is, dan blijkt dat bijna altijd geïnitieerd door de bedrijfsarts, maar dit gebeurt sporadisch.

  Werken met taakdelegatie

  Werken met taakdelegatie moet. Anders wordt de weg naar uitvoerbare en toekomstbestendige sociale zekerheid een lange lijdensweg. Hoe kan de verzekeringsgeneeskundige praktijk verbeteren met taakdelegatie? En wat betekent het voor de corebusiness, het claimbeoordelen?

  Gehoorschade is nog altijd actueel

  Hoogbegaafden bij de verzekeringsarts

  Interdoktervariatie in duurbelastbaarheid