Re-integratie

Argumenten voor blijvende arbeidsongeschiktheid

Indien nog wel verbetering van de belastbaarheid te verwachten is of als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, gaat het om een uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De IVA en WGA zijn onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).3 Geregeld wordt een bezwaar gericht op het verkrijgen van een IVA toegekend. Uit […]
Re-integratie

Positief effect van betaald werk

Een levertransplantatie is de standaardbehandeling voor een eindstadium chronische leveraandoening of levensbedreigende acute leverziekte. Het doel van een transplantatie is meervoudig: het overleven van een leverziekte, maximaliseren van de levensduur, verbeteren van de kwaliteit van leven en participeren in de samenleving.1,2 In de afgelopen vijf jaar zijn in Nederland gemiddeld 160 levertransplantaties per jaar uitgevoerd.3 […]

Re-integreren en werken met een stoma: wat gaat er goed, wat…

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Ankie van den Oord is bedrijfsarts bij ArboNed en deed onderzoek naar re-integreren en werken met een stoma.
Re-integratie

Duur arbeids-ongeschiktheid van 296 naar 269 dagen

Breinwerk Interventie leidt niet tot een significante vermindering van de arbeidsongeschiktheidsduur bij zieke vangnetters met psychische problemen. Zo bewijst een studie naar de effectiviteit van deze interventie ten opzichte van de gebruikelijke werkwijze.
Re-integratie

Terugkeer naar werk na heup- of knie-operatie

'Bij werkende patiënten die een totale heup- of knieoperatie ondergaan is de situatie van vóór de operatie - wat betreft ziekteverzuim en verwachtingen over de terugkeer naar werk - belangrijk voor de kans op werkhervatting ná de ingreep.'

WerkWeb-Autisme

Voor werkenden met een autismespectrumstoornis (vanaf nu autisme) is het vaak niet eenvoudig om zich staande te houden in de huidige arbeidsmarkt. Net als voor iedereen, is het hebben van betaald werk voor hen een belangrijke waarde in het leven. Het is daarom belangrijk om hen te ondersteunen in het proces van vinden en behouden van werk. Vanuit die visie is de afgelopen jaren de website www.​werkwebautisme.​nl ontwikkeld door een consortium van kennis- en praktijkpartners, samen met mensen die zelf autisme hebben (kader 1). In dit artikel brengen we deze website onder de aandacht van bedrijfs- en verzekeringsartsen door informatie te delen over de ontwikkeling en de inhoud ervan.
Preventie

Lifting success of Trunk Exoskeletons

Promoveren op het nut van een exoskelet voor patiënten met rugklachten klinkt als een zware taak, desalniettemin zette Saskia Baltrusch haar schouders eronder. Zij ging als promovenda bij revalidatiecentrum Heliomare aan de slag waar zij de potentiële effectiviteit van het gebruik van een exoskelet voor preventie van lage rugpijn, arbeidsre-integratie en revalidatie heeft bestudeerd.
Re-integratie

Arbeidsparticipatie verbeteren bij chronische fysieke aandoening

Het is goed voor de gezondheid van mensen om naar vermogen deel te nemen aan de maatschappij. Wij hebben daarom een systematische review uitgevoerd om de effectiviteit en kenmerken te onderzoeken van interventies die gericht zijn op het verbeteren van de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische fysieke aandoening. Studies naar chronische rugklachten zijn uitgesloten […]
Re-integratie

Ervaringen van patiënten met cognitieve achteruitgang door hersenletsel en veroudering

Ook mensen met licht hersenletsel kunnen er zoveel gevolgen van ondervinden dat optimaal functioneren niet meer mogelijk is. De theoretische onderbouwing van deze terugval in cognitieve vaardigheden is toegelicht in een ander artikel van dit tijdschrift. Hier beschrijven we ervaringen van vijf patiënten geïnventariseerd met interviews en vragenlijsten. Patiëntenbeschrijving Vijf patiënten hadden decennia geleden hersenletsel […]

Prevalentie van PTSS en resultaat van behandeling bij ernstige versus niet-ernstige…

Methode: het betreft een retrospectief cohortonderzoek (2010-2015) met twee onderzoeksgroepen (ernstig versus niet-ernstig ongeval) waarbij uit 100 medische dossiers gegevens verzameld werden, waaronder: ernst van het verkeersongeval, een al dan niet gediagnosticeerde PTSS en effect van behandeling (EMDR-therapie). Resultaten: van de 100 verkeersongevallen bleken er 48 ernstig te zijn, waar bij 11 slachtoffers een PTSS […]

TBV-congres

Re-integratie