Somatische aandoeningen

Kennis en kwaliteit

Hartritmevariabiliteit bij overspanning en burn-out

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Boyd Thijssens met zijn onderzoek Kan het meten van de hartritmevariabiliteit (HRV) een objectieve toevoeging zijn aan de bedrijfsgeneeskundige diagnostiek van overspanning en burn-out bij werknemers?

Occupational and Environmental Lung Disease

Eind 2020 is het boek Occupational and Environmental Lung Disease verschenen van de European Respiratory Society (ERS). Beroepslongziekten zijn niet zoals andere longziekten alleen het domein van patiënt, huisarts en longarts. Bij beroeps- longziekten moet de bedrijfsarts beslissen over doorwerken of stoppen met werken en samenwerken met andere arboprofessionels en werkgever voor een optimale aanpak.

Begeleiding door de bedrijfsarts bij hoorproblemen

De NVAB-richtlijn Slechthorendheid en tinnitus geeft de bedrijfsarts aanbevelingen voor de probleemoriëntatie, de diagnostiek en het beleid bij werkenden met slechthorendheid en/of tinnitus. Het doel is de werkende zo goed mogelijk te laten functioneren en participeren op het werk. Het belangrijkste doel daarbij is behoud van werk. De richtlijn sluit aan bij de NHG-Standaard Slechthorendheid […]

TBV-congres

Somatische aandoeningen