TBV magazine nr. 4, 2023

  Special Taakdelegatie | Het voelt als een vliegwiel, je gaat harder | Ervaringen met taakdelegatie in de tandartsprakijk | Optimale inzet van pob’ers

  Advies aan bedrijfsartsen: ‘Brand je niet aan de FML’

  De Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) is een instrument voor de verzekeringsarts om de arbeidsbelastbaarheid in kaart te brengen. De bedrijfsarts doet er goed aan de FML niet te gebruiken, maar de arbeidsbelastbaarheid te beschrijven zoals de NVAB adviseert (BAR of inzetbaarheidsprofiel).

  Taakdelegatie vanuit juridisch perspectief: ‘Standpunt is toe aan opfrissing’

  Het NVAB-standpunt Delegatie van taken door de bedrijfsarts (hierna: NVAB-standpunt) beschrijft de randvoorwaarden van taakdelegatie. De wijze waarop taakdelegatie in de praktijk wordt toegepast is echter divers, mede doordat het standpunt een aantal aspecten van taakdelegatie niet of onvoldoende beschrijft. Ik zal hieronder een aantal van deze aspecten bespreken.

  Gun iedere aios iemand als Cor

  Ver voordat het woord taakdelegatie gangbaar werd, deed ik mijn opleiding tot bedrijfsarts bij de interne arbodienst van de Radboud Universiteit. Fijne plek om te werken, leuke collega's en niet alleen onder de artsen. Zo had je Cor die als verpleegkundige een deel van het spreekuur deed in afstemming met enkele artsen. Ook ik had het geluk met hem te kunnen samenwerken.

  Geen panacee, wel een sleutel

  Taakdelegatie is binnen ons zorgsysteem niet meer weg te denken. Inzet van praktijkondersteuners, nurse practitioners en verpleegkundig specialisten is breed ingebed in onze huisartsenzorg, ouderenzorg, medisch-specialistische zorg, GGZ-zorg en jeugdgezondheidszorg. Het fenomeen taakdelegatie is dus niet nieuw, maar wel actueler en relevanter dan ooit.

  Gezond werken en zwangerschap

  Dat in een ontwikkeld land als Nederland zoveel zwangere vrouwen doorwerken in risicovolle omstandigheden mag de meest belangrijke conclusie van dit onderzoek worden genoemd. De cijfers spreken voor zich: meer dan de helft van de vrouwen met een laag-risico-zwangerschap werkt door en bij meerlingzwangerschappen zelfs 60 procent.

  Optimale inzet van pob’ers

  Sinds enkele jaren werken bedrijfsartsen met taakdelegatie met pob'ers. Het inzetten van de pob'er kan de bedrijfsarts ondersteunen bij inzetbaarheidsvraagstukken.¹ De inrichting van taakdelegatie binnen een arbodienst kan relevant zijn voor de samenwerking tussen bedrijfsartsen en pob'ers.

  Ervaringen in tandartsenpraktijk

  Door het tekort aan bedrijfsartsen worden in toenemende mate andere professionals ingezet onder taakdelegatie. Het is interessant om de ontwikkeling van taakdelegatie in de bedrijfsgeneeskunde te vergelijken met de ontwikkeling daarvan in andere specialismen. De tandartsenpraktijk heeft al langer ervaring met taakdelegatie en taakherschikking.

  Beroepsziekte meldingen 2022

  De Arbowet schrijft voor dat bedrijfsartsen vermoede en vastgestelde beroepsziekten melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Jaarlijks presenteert het NCvB een overzicht van de meldingen met een duiding (beroepsziekten.nl). Psychische aandoeningen zijn het meest gemeld.

  ‘Verzuim is een mooi aanknopingspunt bij preventie’

  Werken in de verlengde arm is momenteel een hot item. Voor bedrijfsarts Eveline Knibbeler en arbeidsdeskundige Mieke Rabou is taakdelegatie echter al meer dan vijftien jaar dagelijkse praktijk. Al het verzuim, ongeacht de uitvalgrond, begint bij de arbeidsdeskundige.

  Samenwerking en werkplezier met pob

  Krapte op de arbeidsmarkt van de bedrijfsgezondheidszorg en een dreigend tekort aan bedrijfsartsen reikt naar een oplossing in de vorm van taakdelegatie. In dit pilotonderzoek werd onderzocht welke aspecten van taakdelegatie en samenwerken met de pob (praktijkondersteuner bedrijfsarts) invloed hebben op het werkplezier van bedrijfsartsen bij Zorg van de Zaak.

  Kwestie van perspectief

  De discussie over ME/CVS wordt vaak vertroebeld door conceptuele misvattingen. Deze kunnen leiden tot een onjuiste beoordeling van de beperkingen en/of onterechte dan wel onredelijke behandelingseisen. Hierna volgt een korte bespreking van deze misvattingen. Daarbij komt ook aan de orde dat het voor de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid niet uitmaakt of de diagnose ME/CVS of somatisch-symptoomstoornis wordt gesteld.

  Taakdelegatie: verrijking of uitholling?

  Kansen en beperkingen. De roze of de zwarte bril. Je komt ze bij elk dilemma tegen. Ook bij taakdelegatie. Want is dat nu een verrijking of uitholling van ons vak als bedrijfsarts? Met samenwerken als doel is het absoluut een verrijking. Om hier écht verder mee te komen moeten we wel denken vanuit kansen, mogelijkheden en meerwaarde. En durven toegeven dat vertrouwen het succes bepaalt en het protocol de randvoorwaarde is.

  Verzuim door tenniselleboog

  Draaien van de arm: bij hoe vaak per dag spreek je van 'hoge blootstelling op werk' en 'kans op arbeidsgebonden overbelastingsletsel van de laterale epicondylitis of tenniselleboog'? Dr. Paul Kuijer en collega's vatten het uitgebreide artikel hieronder samen.

  Taakdelegatie in de dagelijkse praktijk

  Een beetje licht brengen, met plezier werken aan goede dienstverlening en je ontwikkelen als mens en professional. Al meer dan vijf jaar werken we, met taakdelegatie, samen om dit bij klanten werkelijkheid te maken. We leerden van de successen en van wat niet goed ging. Graag delen we die inzichten en de werkwijze die daaruit is ontstaan.

  Kritische blik op methodisch beoordelingsgesprek

  Het beoordelingsgesprek is de eerste en vaak voornaamste bron van informatie ten behoeve van de beoordeling door de verzekeringsarts. Het is de plek waar de abstracte juridische criteria worden toegepast op de situatie van de individuele cliënt. Die zit in een situatie waarvan de spelregels niet zo duidelijk zijn voor hem of haar en waarvan het resultaat grote financiële en sociale impact heeft.

  ‘Het voelt als een vliegwiel, je gaat harder’

  Hoe ga je als praktijkopleider en aios om met leren werken met taakdelegatie tijdens de opleiding? Zij-instromer in de opleiding tot verzekeringsarts Metha Maenhout en haar opleider Rokajja Asgarali zien vooral voordelen. 'Het is voor mij een goede les om dit al tijdens de opleiding te doen en het heeft mijn werk alleen maar leuker gemaakt.'

  Taakdelegatie in het curriculum

  Het doel van de medische vervolgopleiding is om een volwaardig en breed ontwikkelde verzekeringsarts te worden. Om dit doel te bereiken zal het ook noodzakelijk zijn om voldoende bekwaam te worden in het delegeren van werktaken. Dit is onvermijdelijk om te ontwikkelen in de veranderende werkmethodiek binnen het UWV

  Werken met een medisch secretaresse

  Er is een groot tekort aan verzekeringsartsen (VA's) bij het UWV. 1,2 Als oplossing hiervoor begon het UWV in 2011 met het inzetten van taakondersteuning door medisch secretaresses (MS). 1 Dit houdt in dat de MS door een VA wordt ingezet om administratieve en secretariële taken over te nemen die anders door de VA zelf worden verricht.