Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Communicatie tussen verzekeringsarts en arbeidsdeskundige kan beter

Aios verzekeringsgeneeskunde Arthur Schulte deed onderzoek naar het contact tussen arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen bij de claimbeoordeling. Betere communicatie kan het beoordelingsproces efficiënter maken, is een van de conclusies. Maar dan moeten verzekeringsartsen wel duidelijker aangeven wat ze concreet bedoelen.

Hoe blijft bijna afgestudeerde VA geboeid?

UWV kampt al jaren met een tekort aan verzekeringsartsen.1 In 2020 zijn zelfs meer artsen weggegaan dan er bijgekomen zijn.2 Dit is een ongewenste situatie. De hoofdredenen om UWV te verlaten als (verzekerings)arts (VA) zijn pensionering en een andere baan.3 Als redenen voor het kiezen van ander werk worden het gemis aan persoonlijke aandacht, werkdruk, administratieve last en ICT genoemd.

Argumenten voor blijvende arbeidsongeschiktheid

Indien nog wel verbetering van de belastbaarheid te verwachten is of als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, gaat het om een uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De IVA en WGA zijn onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).3 Geregeld wordt een bezwaar gericht op het verkrijgen van een IVA toegekend. Uit […]

Beperkte duurbelastbaarheid bij WIA-aanvragers

Er is weinig kennis beschikbaar over de prevalentie (het voorkomen) en de mate van beperkte duurbelastbaarheid, de associaties (samenhang) met ziekte-gerelateerde en sociodemografische factoren en of dit verschilt per ziektegroep. Doel van het onderzoek was om met behulp van registerdata van het UWV te kijken naar deze aspecten van duurbelastbaarheid. Specifieke vraagstellingen van het onderzoek […]
Re-integratie

Terugkeer naar werk na heup- of knie-operatie

'Bij werkende patiënten die een totale heup- of knieoperatie ondergaan is de situatie van vóór de operatie - wat betreft ziekteverzuim en verwachtingen over de terugkeer naar werk - belangrijk voor de kans op werkhervatting ná de ingreep.'
Preventie

Bevlogen in balans

Leidinggevenden zijn zich over het algemeen nog weinig bewust van hun rol in het creëren van de juiste condities voor het ervaren van een goede werk-privébalans.3 Vaak zijn er expliciete of impliciete verwachtingen waar werknemers zich aan moeten houden, bijvoorbeeld dat zij altijd bereikbaar zijn of fysiek aanwezig zijn op vaste kantoortijden. Om verzuim en […]

Mensen met een beperkte levensverwachting door kanker

Met beperkte levensverwachting wordt hier bedoeld een levensverwachting van meer dan 12 maanden of een onbekende en beperkte levensverwachting in combinatie met de vaststelling dat iemand uitbehandeld is. Mensen in de palliatieve fase kunnen immers een langere periode overleven, met vaak een onzekere prognose. Moet de verzekeringsarts in deze gevallen de belastbaarheid vaststellen, met als […]

Hyaluronic acid in knee osteoarthritis – effectiveness and efficiency

Daarom is het proefschrift van verzekeringsarts dr. Job Hermans, werkzaam bij het UWV, van grote meerwaarde. De werkende patiënt met knieartrose is namelijk zijn onderzoekspopulatie en hij toont het klinische én economische belang aan van een goede niet-operatieve behandeling voor deze specifieke populatie. Hij laat zien dat de kosten voor werkende Nederlandse knieartrosepatiënten hoog zijn, […]

Dementie op jonge leeftijd: epidemiologie en oorzaken

Dementie – in de DSM-5 uitgebreide neurocognitieve stoornis genoemd – is een syndroomdiagnose waarbij er stoornissen in twee of meer cognitieve domeinen bestaan. Dit betreft de domeinen van het geheugen, de executieve functies, de visuospatiale functies, de taalfuncties, naast gedrag en persoonlijkheid. Van belang om te weten is dat voor de diagnose dementie een geheugenstoornis […]

Prevalentie van PTSS en resultaat van behandeling bij ernstige versus niet-ernstige verkeersongevallen

Methode: het betreft een retrospectief cohortonderzoek (2010-2015) met twee onderzoeksgroepen (ernstig versus niet-ernstig ongeval) waarbij uit 100 medische dossiers gegevens verzameld werden, waaronder: ernst van het verkeersongeval, een al dan niet gediagnosticeerde PTSS en effect van behandeling (EMDR-therapie). Resultaten: van de 100 verkeersongevallen bleken er 48 ernstig te zijn, waar bij 11 slachtoffers een PTSS […]

TBV-congres