Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Beperkte duurbelastbaarheid bij WIA-aanvragers

Er is weinig kennis beschikbaar over de prevalentie (het voorkomen) en de mate van beperkte duurbelastbaarheid, de associaties (samenhang) met ziekte-gerelateerde en sociodemografische factoren en of dit verschilt per ziektegroep. Doel van het onderzoek was om met behulp van registerdata van het UWV te kijken naar deze aspecten van duurbelastbaarheid. Specifieke vraagstellingen van het onderzoek […]
Re-integratie

Terugkeer naar werk na heup- of knie-operatie

'Bij werkende patiënten die een totale heup- of knieoperatie ondergaan is de situatie van vóór de operatie - wat betreft ziekteverzuim en verwachtingen over de terugkeer naar werk - belangrijk voor de kans op werkhervatting ná de ingreep.'
Preventie

Bevlogen in balans

Leidinggevenden zijn zich over het algemeen nog weinig bewust van hun rol in het creëren van de juiste condities voor het ervaren van een goede werk-privébalans.3 Vaak zijn er expliciete of impliciete verwachtingen waar werknemers zich aan moeten houden, bijvoorbeeld dat zij altijd bereikbaar zijn of fysiek aanwezig zijn op vaste kantoortijden. Om verzuim en […]

Mensen met een beperkte levensverwachting door kanker

Met beperkte levensverwachting wordt hier bedoeld een levensverwachting van meer dan 12 maanden of een onbekende en beperkte levensverwachting in combinatie met de vaststelling dat iemand uitbehandeld is. Mensen in de palliatieve fase kunnen immers een langere periode overleven, met vaak een onzekere prognose. Moet de verzekeringsarts in deze gevallen de belastbaarheid vaststellen, met als […]

Hyaluronic acid in knee osteoarthritis – effectiveness and efficiency

Daarom is het proefschrift van verzekeringsarts dr. Job Hermans, werkzaam bij het UWV, van grote meerwaarde. De werkende patiënt met knieartrose is namelijk zijn onderzoekspopulatie en hij toont het klinische én economische belang aan van een goede niet-operatieve behandeling voor deze specifieke populatie. Hij laat zien dat de kosten voor werkende Nederlandse knieartrosepatiënten hoog zijn, […]

Dementie op jonge leeftijd: epidemiologie en oorzaken

Dementie – in de DSM-5 uitgebreide neurocognitieve stoornis genoemd – is een syndroomdiagnose waarbij er stoornissen in twee of meer cognitieve domeinen bestaan. Dit betreft de domeinen van het geheugen, de executieve functies, de visuospatiale functies, de taalfuncties, naast gedrag en persoonlijkheid. Van belang om te weten is dat voor de diagnose dementie een geheugenstoornis […]

Prevalentie van PTSS en resultaat van behandeling bij ernstige versus niet-ernstige…

Methode: het betreft een retrospectief cohortonderzoek (2010-2015) met twee onderzoeksgroepen (ernstig versus niet-ernstig ongeval) waarbij uit 100 medische dossiers gegevens verzameld werden, waaronder: ernst van het verkeersongeval, een al dan niet gediagnosticeerde PTSS en effect van behandeling (EMDR-therapie). Resultaten: van de 100 verkeersongevallen bleken er 48 ernstig te zijn, waar bij 11 slachtoffers een PTSS […]

Prognose beoordeling door verzekeringsartsen

Naast bijvoorbeeld de invloed op therapeutische beslissingen is prognose ook sociaaleconomisch van belang vanwege de binnen de Nederlandse wetgeving aanwezige relatie met duur en hoogte van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wereldwijd ervaren artsen problemen bij de beoordeling van de prognose en er is weinig bekend over het prognostische proces dat verzekeringsartsen doorlopen. Het doel van dit kwalitatief […]

TBV-congres