Beroepsziekten

Voorspellers van beroepsmatige burn-out

Methodologie: in een literatuuroverzicht1 van longitudinale onderzoeken, gepubliceerd in Engels en vrij beschikbaar, werden voorspellers voor burn-out gepresenteerd naar schadelijk en beschermend effect. MEDLINE, PsychINFO en Embase werden doorzocht van januari 1990 tot augustus 2018, resulterend in 85 studies die 261 voorspellers onderzochten. Resultaten De voorspellers werden gerangschikt in vier hoofd- en dertien subcategorieën (zie […]
Preventie

Gezondheid van tatoeage-artiesten

Genoemde twee onderzoeken tonen aan dat werken als tatoeage-artiest gepaard kan gaan met werkgerelateerde gezondheidsklachten. Keester4 heeft het over klachten aan rug (94%), nek (85%) en schouder (74%). In het onderzoek van Kluger5 gaat het om rugpijn (65%), vingerpijn (41,5%) en spierpijn (28,8%). Volgens Keester4 vertonen tandartsen een vergelijkbaar klachtenbeeld, wat wordt bevestigd door Weisman.6 […]

Is beroepsmatige lichamelijke inspanning gezond?

Voor een groot deel van de beroepsbevolking is werk echter de primaire bron van lichamelijke inspanning. De relatie tussen beroepsmatige lichamelijke inspanning en cardiovasculaire mortaliteit is minder uitgebreid onderzocht en de uitkomsten zijn niet consistent. Cillekens en collega’s voerden een systematische review uit van de literatuur die de relatie tussen beroepsmatige lichamelijke inspanning en cardiovasculaire […]

Meer ambitie nodig voor de preventie van beroepsziekten

De Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt zich zorgen over het gebrek aan aandacht voor de preventie van beroepsziekten in de bedrijven. In de uitgave Beroepsziekten in beeld schetst de Inspectie SZW de betekenis van het optreden van een beroepsziekte voor individu, werkgever en maatschappij en analyseert oorzaken voor het achterblijven van preventieve maatregelen.
Preventie

Lifting success of Trunk Exoskeletons

Promoveren op het nut van een exoskelet voor patiënten met rugklachten klinkt als een zware taak, desalniettemin zette Saskia Baltrusch haar schouders eronder. Zij ging als promovenda bij revalidatiecentrum Heliomare aan de slag waar zij de potentiële effectiviteit van het gebruik van een exoskelet voor preventie van lage rugpijn, arbeidsre-integratie en revalidatie heeft bestudeerd.

Occupational and Environmental Lung Disease

Eind 2020 is het boek Occupational and Environmental Lung Disease verschenen van de European Respiratory Society (ERS). Beroepslongziekten zijn niet zoals andere longziekten alleen het domein van patiënt, huisarts en longarts. Bij beroeps- longziekten moet de bedrijfsarts beslissen over doorwerken of stoppen met werken en samenwerken met andere arboprofessionels en werkgever voor een optimale aanpak.

Bronchiolitis obliterans door glasvezelversterkt kunststof?

Als mogelijk oorzakelijke blootstelling noemt men styreen, het oplosmiddel bij de polyester harsbereiding, methylethyl keton peroxide (MEKPO), de katalysator, en dimethylftalaat. Glasvezeldeeltjes werden niet gezien als oorzakelijk, gegeven haar aerodynamische eigenschappen en afwezigheid in onderzocht longweefsel. Luchtmetingen uitgevoerd bij een van de patiënten liet hoge concentraties styreen en dimethylflalaat zien. Korte tijd later reageren Chen […]

Tinnitus is te meten in de hersenen

Dat objectiveren van tinnitus is op zichzelf niet nieuw. Het gebeurt al met functionele MRI’s en PET-scans. De onderzoeksgroep van Pim van Dijk (UMCG) werkt al jaren aan het meten van tinnitus1. Wat wel nieuw is, is de toegepaste techniek. De Australiërs passen de methode van functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) toe. Het vereist wel wat […]
Covid-19

Beroepsziektemeldingen vanwege COVID-19 bij NCVB

Achtergrond en doel Coronavirus Infectious Disease (COVID-19) houdt Nederland al ruim een half jaar in zijn greep. Het komt zelden voor dat in Nederland een nieuwe ziekte zo snel is geïntroduceerd, met zo’n grote maatschappelijke ontwrichting, morbiditeit en mortaliteit.1 De eerste officiële registratie van een COVID-19-patiënt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in […]

Is acuut coronair syndroom door werkstress een beroepsziekte?

Op individueel niveau is een causale relatie tussen werkstress en het optreden van bijvoorbeeld een acuut coronair syndroom (ACS) echter lastig omdat veel andere persoonsgebonden risicofactoren een bijdrage leveren. Of de hier beschreven casus wel of niet als een beroepsziekte kan worden geduid is niet eenvoudig. In kader 1 staan epidemiologische uitgangspunten over causale relaties […]

TBV-congres

Beroepsziekten