Home Tags Onderzoek

onderzoek

Ziek, maar toch op de zaak

In dit artikel wordt beschreven hoe vaak presenteïsme – naar het werk gaan ondanks de aanwezigheid van ziekte – voorkomt onder hoogopgeleide zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering en welke factoren een rol spelen bij presenteïsme. 2130 zelfstandigen vulden de vragenlijst in. Er was sprake van presenteïsme als een persoon de afgelopen 12 maanden 2 keer of vaker naar het werk was gegaan terwijl deze op basis van zijn of haar gezondheid eigenlijk thuis had moeten blijven. In totaal kwam presenteïsme bij 28,5% van de zelfstandigen voor. Presenteïsme kwam significant vaker voor bij vrouwen, in specifieke beroepsgroepen (tandheelkundige beroepen, fysiotherapeuten en zakelijk professionals), bij meer dan 50 uur per week werken, en werken in onregelmatige diensten. In de leeftijdsklasse 55 jaar en ouder en bij een betere gezondheidstoestand (zowel lichamelijk als mentaal) kwam presenteïsme minder vaak voor.
Beroepsziekten

Asbestziektes en -sterftes in Nederland

Voor de periode 2019-2035 worden nog ongeveer 8000 sterfgevallen door mesothelioom bij mannen verwacht en ten minste hetzelfde aantal door asbestgerelateerde longkanker. Stumphius voorzag een groot volksgezondheidsprobleem door asbest, maar dat de gezondheids-schade door asbest zo’n grote omvang zou krijgen werd 50 jaar geleden niet verwacht. In dit artikel presenteren we een overzicht van asbestgerelateerde aandoeningen met cijfermateriaal en trends.
Beroepsziekten

Een goed gedocumenteerde aanklacht tegen de asbestindustrie

Iedere vijf minuten sterft er iemand aan een asbestgerelateerde ziekte. Met deze zin opent Maria Roselli, onderzoeksjournalist, haar boek over het asbestdrama.

Bevordering arbeidsparticipatie oudere werknemers (3)

Dit artikel is het derde in een reeks van drie artikelen die gebaseerd zijn op het onderzoeksprogramma Bevordering van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers: een cohort studie naar de determinanten van gezond en prettig doorwerken op oudere leeftijd. Andere artikelen in deze reeks betreffen Bevordering arbeidsparticipatie oudere werknemers: overzicht van bevindingen uit de Maastrichtse cohort-studie naar de determinanten van (langer) doorwerken op oudere leeftijd en Bevordering arbeidsparticipatie oudere werknemers: wetenschappelijke evidentie van potentiële maatregelen.

Hoe tevreden is jonge patiënt met knieprothese?

Met een stijging van de gemiddelde levensverwachting, willen we ook op oudere leeftijd actief zijn en blijven.

Biomonitoring

De roep om chemische stoffen in de urine of bloed te meten komt regelmatig terug. De kranten koppen dat bloedonderzoek rondom Chemours/DuPont hoge waarden laat zien en de wethouder pleit ervoor om iedereen een gratis bloedtest aan te bieden. Zelfs in de Tweede Kamer worden vragen gesteld.
Kennis en kwaliteit

Aan het werk met gezondheidsproblemen

Afgelopen 10 oktober was alweer de negende Academiseringsdag Arbeid en Gezondheid van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Het doel van dit symposium is om te laten zien hoe wetenschap en praktijk van Arbeid en Gezondheid elkaar kunnen versterken.

Predictors of inguinal hernia repair and persistent postoperative pain – impact of occupational mechanical exposures

Ieder jaar krijgt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten meerdere vragen via de helpdesk of een liesbreuk wel of niet door werk kan zijn veroorzaakt. Tot voor kort kon daar helaas geen goed antwoord op worden gegeven doordat de kwaliteit van het beschikbare onderzoek onvoldoende was. Marie Vad heeft daar in de afgelopen jaren verandering in gebracht.
Beroepsziekten

Dokter aan het stuur

‘Dokter aan het stuur. Undercover als buschauffeur.’, uitgegeven bij Lannoo, is een naslagwerk van 240 pagina’s. De auteur, E. Ruelens, is huisarts en maakt deel uit van Weerwerk, een collectief van artsen en syndicalisten dat onderzoek doet naar en actie onderneemt met betrekking tot gezondheid op de werkplaats.